Ekonomski fakultet

Трг краља Александра Ујединитеља 11, Niš

018 528 647
ekonomski@eknfak.ni.ac.rs

Kultura, Ostalo

Ekonomski fakultet

Ekonomski fakultet Univerziteta u Nišu je ugledna nastavno-naučna institucija sa visokostručnim predavačima. Studijski programi na svim nivoima studija su akreditovani, usaglašeni sa zahtevima Bolonjske deklaracije, inovativni i raznorodni.


U ovoj lokaciji

U ovom lokalu nema desavanja

Fotke


Bioskop Vilin Grad

Dešavanja

Nema desavanja