Restoran Panorama

Kralja Petra I 21, Kragujevac

034 335 533
restoran@panoramakg.com

Izlazak, Klopa, Kultura, Smeštaj

Restoran Panorama

Poslovni restoran Panorama Kragujevac nalazi se na 8. spratu hotela Kragujevac


U ovoj lokaciji

U ovom lokalu nema desavanja


Dešavanja

Nema desavanja