Open Air Univerziteta Kragujevac

Đure Pucara Starog 2, Kragujevac

Izlazak


Open air Univerziteta u Kragujevcu, plato između Pravnog i Ekonomskog fakulteta.

Radna vremena

Ponedeljak
Utorak
Sreda
Cetvrtak
Petak
Subota
Nedelja 1

U ovoj lokaciji

U ovom lokalu nema desavanja


Dešavanja

Nema desavanja