Narodni muzej

Vuka Karadžića 1, Kragujevac

034 333 302, 34 333 312, 34 331 782
muzejkg@gmail.com

Kultura

Narodni muzej

Začeci muzeja u Kragujevcu vezuju se za formiranje zbirke slika kneza Miloša od 1823. godine, zatim numizmatičke zbirke i zbirke minerala.
1942. godine osnovan je Šumadijski muzej u Kragujevcu koji je prestao sa radom 22. marta 1943. godine. Današnji Narodni muzej u Kragujevcu osnovan je 1949. godine kao Oblasni muzej. Marta 1961. godine osniva se novi muzej pod imenom Muzej radničkog pokreta i NOB-a. Oba muzeja uporedo su postojala dve godine, da bi se marta 1963. godine spojili u jedan, pod nazivom Narodni muzej Kragujevac. Danas je Narodni muzej u Kragujevcu kompleksnog tipa i zavičajnog karaktera. Svoju delatnost obavlja za teritorije grada Kragujevca i opština Batočina, Lapovo, Rača i Knić. Svoj stručni rad ostvaruje kroz aktivnosti arheološkog, istorijskog, etnološkog odeljenja, odeljenja za istoriju umetnosti i odeljenja za dokumentaciju. Muzej ima i stručnu biblioteku, preparatorsku radionicu i fotolaboratoriju.
Muzej u svom sastavu ima više objekata: Amidžin konak, Knez Mihailov konak, Galeriju, Kuću Svetozara Markovića (Prote Miloja Barjaktarovića), kuću Ljubice Filipović, Staru skupštinu, Spomen kuću u Dulenima, Petrovu vodenicu u Grošnici i Modernu galeriju. Većina ovih objekata ima status spomenika kulture.
U Amidžinom konaku se nalazi postavka koja obuhvata istoriju ovog područja od praistorije do kraja XX veka. U Knez Mihailovom konaku nalaze se stručna odeljenja i biblioteka, a na spratu je postavka Srpsko i evropsko slikarstvo XX veka.
Galerija Narodnog muzeja namenjena je tematskim muzejskim izložbama, izložbama savremene umetnosti i stalnoj postavci srpskog slikarstva i skulpture XX veka.
Moderna galerija je isključivo namenjena izložbama savremenog umetničkog stvaralaštva.
Muzej je do sada organizovao, učestvovao u organizaciji ili preuzeo blizu hiljadu tematskih izložbi, a sa svojim izložbama gostovao u galerijama i muzejima u zemlji i svetu. Povremeno je Muzej priređivao cikluse izložbi srpskih slikara, velikih događaja iz srpske i, naročito, kragujevačke istorije, preuzimao izložbe ULUS-a, Oktobarske salone. Od 2005. godine realizovao je nekoliko značajnih projekata kao što su: izložbe studenata i profesora FILUM-a, Etnološka postavka Život monaha u XIX veku u manastiru Voljavča, izložba Prva praviteljstvena i filijalna apoteka, Nacionalne evropske institucije u saradnji sa Narodnom bankom Srbije, izložba YU PRESS foto, Zlatno zrno Šumadije. Muzej je objavio monografiju Korićani, selo u Šumadiji. Muzej učestvuje u manifestaciji Noć muzeja.
Muzej je ostvario saradnju sa nacionalnim ustanovama kulture, i Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Od lokalnih ustanova kulture, Muzej najviše sarađuje sa Bibliotekom Vuk Karadžić i Spomen-parkom 21. oktobar. Takođe, Muzej ostvaruje i međunarodnu saradnju, posebno kada je u pitanju savremena umetnost, npr. sa Muzejom konkretne umetnosti u Ingolšdtatu. Od 1981. godine, Muzej je suorganizator Međunarodnog bijenala salona antiratne karikature.

Narodni muzej

U ovoj lokaciji

U ovom lokalu nema desavanja


Dešavanja

Nema desavanja