Kancelarija za mlade

Save Kovačevića 5, Kragujevac

kzmkg@yahoo.com

Kultura, Izlazak, Sport

Kancelarija za mlade

Lokalna kancelarija za mlade je deo Gradske uprave Grada Kragujevca. Zadužena je za kreiranje i sprovođenje programa i aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta živaota mladih u Kragujevcu.

 

Lokalna kancelarija za mlade je deo Gradske uprave Grada Kragujevca, njena posebna organizaciona jedinica. Zadužena je za kreiranje i sprovođenje omladinske politike na nivou Grada Kragujevca.

 

Kancelarija za mlade je servis koji pruža podršku inicijativama mladih, pokreće i sprovodi aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje položaja mladih u društvu, doprinosi njihovom aktivnijem učešću u procesu donošenja odluka i društvenom životu grada kao i saradnji sa svim sektorima i institucijama Grada Kragujevca koje u nadležnosti rada imaju mlade. Njena uloga je da obezbedi okruženje koje omogućava mladima da se razviju u onakve odrasle osobe kakve su potrebne društvu da bi napredovalo u budućnosti.

 

Odgovorna je za sprovođenje Lokalnog akcionog plana za mlade, usvojenog krajem 2009. godine od strane Skupštine Grada Kragujevca.

Radna vremena

Ponedeljak
Utorak
Sreda
Cetvrtak
Petak
Subota
Nedelja 3
Kancelarija za mlade

U ovoj lokaciji

U ovom lokalu nema desavanja


Dešavanja

Nema desavanja