Đački trg

Vuk Karadžić - Đački trg, Kragujevac

Kultura, Izlazak, Sport, Ostalo

Đački trg

Najpoznatiji kragujevački trg - Đački, naziv je dobio po najstzarijoj srpskoj gimnaziji južno od Dunava. U njoj su se školovali, a kasnije i predavali mnogi poznati umetnici, naučnici i preteče savremene srpske misli i kulture.

Čvorište šumadijske mladosti i kulture, Đački trg, smešten je na tromeđi Nove crkve, Prve kragujevačke gimnazije te puteva kojima se od obližnjeg Teatra Joakim Vujić kreće ka naseljima Erdoglija i Mala Vaga. Ovo mesto nezaobilazno je kao turistička destinacija, a zanimljivo po mnogo čemu. Pomenuto učilište, najstarije u Srbiji, osnovano je davne 1833. godine. Oslikava i svojevrsno uzdizanje zapada nad istokom, u obličju monumentalne srednjeevropske palate za čiju je izgradnju projekat rađen u Beču, naspram Miloševog konaka, pravljenog u vreme oslobođenja od Turaka. Reč je, naime, o zaštićemom zdanju kulture, čije oči vremena pamte zastrašujuće slike odvođenja sopstvenih đaka na streljanje 1941. godine, te pola veka kasnije revolucionarni zanos generacija koje su se borile za bolje sutra. Od svega toga, nekako skrajnuti ostaju svi ti divni trenutci prvih zagrljaja i poljubaca, u senci velikih krošnji i van vidokruga slavnog Vuka Stefanovića Karadžića, čiji je spomenik, možda baš zbog toga, okrenut ka gradu.


U ovoj lokaciji

U ovom lokalu nema desavanja


Dešavanja

Nema desavanja